शनिवार, 18 मार्च 2017

710 . त्रिपुरभैरवी --------- समुदित सहस - सूर्य -किरणाबलि कान्ति - कलित - अभिरामा।


                                     ७१०
                               त्रिपुरभैरवी
समुदित सहस - सूर्य -किरणाबलि कान्ति - कलित - अभिरामा।   
अरुण - क्षौम - परिधान - धारिणी पुर प्रलयंकर वामा।।
वारिजात - वन्दित - वदनश्री स्मित - विजितामृत धामा। 
रक्ते रञ्जित पीनपयोधरवती सर्वदा श्यामा।।
त्रिविध - ताप - तम तरिणि तारिणी रुनझुन रसना - धामा। 
तनुक - तनुक त्रिनयनि त्रिदेव - तोषित पूरित जनकामा।।
पुस्तक - जपमालाभय वर विलसितकर निकर ललाम। 
शिशु - शशि - रत्न - सुशोभि - मकुट - मंडित , खंडित भव - भामा।।
मञ्जु मुंडमाला नागबाला पद - निपतित - सुररामा। 
देथु भैरवी - कामगवी ' मधुप ' हूँ करथु नेहाल।।
                                                         मधुप 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें