सोमवार, 17 अप्रैल 2017

737 . भवभयभञ्जनि असुर विनासिनि।जगजनपविनि त्रिभुवनकारिनि।


                                     ७३७
भवभयभञ्जनि असुर विनासिनि।जगजनपविनि त्रिभुवनकारिनि।
मनसुखदायिनि रिपुगणमारिनि। जयजगदायिनि जय बलकारिणि।।
सुरगणनन्दिनि दुरितनिकन्दिनि। मृगपतिचारिणि समरविदारिणि।।
नृप जगजोति मति चण्डीचरनरति। राग मल्लार जाति ताल रूपक गति।।
                                                              ( मुदित कुवलयाश्व नाटक ) 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें