बुधवार, 12 अक्तूबर 2016

609 . जय जय मधुकैटभ अर्दिनी ! जय जय महिषासुर मर्दिनी।।


                                         ६०९ 
जय जय मधुकैटभ अर्दिनी ! जय जय महिषासुर मर्दिनी।।
घूसरनयन भस्म मण्डिनी ! चण्ड मुण्ड शिर खण्डिनी।।
रक्तबीजासुर संहारिणि ! शुम्भ निशुम्भ ह्रदय - दारिणि।।
सभ सुर शक्ति रूप धारिणि। सेवक सबहुक उपकारिणि।।
अनुपम रूप सिंहवाहिनि। सबहिं समय रहिहह दाहिनि।।
सुमित उमापति आशिष वाली। सकल सभा जय करथु भवानी।।
( पारिजातहरण नाटक ) उमापति    

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें